Szoftvereink

EVA-KATA nyilvántartó

2002 évi XLIII. törvényben előírt nyilvántartási kötelezettségeket látja el.
 • Választható a könyvvezetés devizája.
 • Gazdasági időszak kijelölése, automatikus zárás - nyitása.
 • Eva alapjába tartozó bevételekről nyilvántartást vezet: sorszám, bevétel időpontja, bizonylat száma, gazdasági esemény, bevétel összege alapján.
 • Szabadon kialakítható, gazdasági eseményeket leíró kódok (törzs).
 • Külön nyilvántartás készíthető minden olyan adóról és járulékról, mellyel összefüggésben adómegállapítási, adóbevallási, adófizetési vagy adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.
 • Adónként, járulékonként a következő adatokat tartja nyilván: megnevezés, adó vagy járulék esedékessége, adó alapja, a járulék mértéke, ezeket csökkentő tételek (jogcímek szerint), fizetendő adó, adó előleg és járulék, megfizetés időpontja, a bevallás időpontja.
 • Külön nyilvántartás készíthető a szigorú számadású nyomtatványokról: név, beszerzés kelte, sorszám tól-ig, használatbavétel, felhasználás kelte, kiselejtezés (lezárás)kelte adatokkal.
 • Nem csak a tárgyév nyilvántartásaiból, hanem minden ezt megelőző gazdasági év adataiból is kérhető, sok szempont szerinti válogatás, lista.
  • Áttekintő
  • Tárgyidőszak bevételei.
  • Tárgyidőszak partner és adó nyilvántartása 1.
  • Tárgyidőszak partner és adó nyilvántartása 2.
  • Korábbi évek bevételei.
  • Korábbi évek partner és adó nyilvántartása.
Árjegyzék
Bemutató
Érdeklődés

WEB platform

Egymással kommunikáló de önállóan is használható modulokból felépített Web alapú integrált ügyviteli portál rendszerünket felhő szolgáltatáskéni kínáljuk ügyfeleinknek. Platform független, gyakorlatilag bármilyen internet elérésére alkalmas számítógépen vagy internetes böngészővel rendelkező egyéb eszközön, akár okos telefonról is elérhető!